Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej im. Stefana Czarnieckiego
Tu jesteś >> Strona Główna >> Rekrutacja
Dziś jest poniedziałek , 18 października 2021 rok.
Rekrutacja do klasy I oraz oddziału przedszkolnego – rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,

1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej na rok szkolny 2021/2022
według harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

Przyjmowanie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w dniach od 1 do 26 marca 2021 r.

Rekrutacja dzieci do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej startuje 1 marca 2021 r.
W dniach: od 1 do 12 marca 2021r. przyjmowane są zgłoszenia do klasy I dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz wnioski kandydatów do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

W sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej składamy:
1. WNIOSEK o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
2. ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci z obwodu)

3. WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Wyżej wymienione zgłoszenia i wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej gminy.

Możliwe jest przesyłanie dokumentacji w formie elektronicznej pod warunkiem uzgodnienia tej formy zgłoszenia z dyrektorem placówki. Email szoły pspczarna@op.pl, Dyrektor Agata Kwaśnik – tel. 665959508

Wzory dokumentów są do pobrania poniżej.


(Wniosek klasa I - edytowalny)

(Wniosek do przedszkola/oddziału przedszkolnego - edytowalny)

(Zgłoszenie klasa I - edytowalny)

Prosimy rodziców o zapisy dzieci.


-SERDECZNIE ZAPRASZAMY-

Copyright by PSP Czarna

Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional