Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej im. Stefana Czarnieckiego
Tu jesteś >> Strona Główna >> Rekrutacja
Dziś jest piątek , 31 marca 2017 rok.


Szanowni Rodzice 7 marca rusza rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej na rok szkolny 2016/2017 według harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 stycznia 2016 r.)
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w dniach:
od 7 marca do 31 marca 2016 r.
Przyjmowane są również zgłoszenia do klasy I dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz od 4 kwietnia 2016 roku wnioski kandydatów do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2016 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 stycznia 2016 r.)

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami odbywać się będzie w dniach:
od 4 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r.
Zgłoszenia i wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły zamieszczone poniżej, a także stronie internetowej gminy.

(wniosek klasa I)

(wniosek przedszkole)

(zgłoszenie klasa I)

(zał. nr 1)

(zał. nr 2)

(zarządzenie nr 4/2016)

Prosimy rodziców o terminowe zapisy dzieci.


-SERDECZNIE ZAPRASZAMY-

Copyright by PSP Czarna 2016

Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional